wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Informacja o cookie

Informacja o cookie

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
SKLEPU/HURTOWNI INTERNETOWEJ LENO.COM.PL

 • Informacje ogólne

 Polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny tzn., nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu (nie stanowi umowy, czy regulaminu). Informacje w niej zawarte mają charakter ogólny. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępniane są za każdym razem podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym miejscu. Dotyczy to głównie informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

Wszelkie występujące słowa rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym w Sklepie Internetowym leno.com.pl

 

 • Kto jest Administratorem Danych?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Paweł Rozwandowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LENO Paweł Rozwandowicz z siedzibą w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 146D zwanym dalej "Administratorem".

Dane  osobowe w  Sklepie  Internetowym przetwarzane są przez  Administratora zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności  zgodnie  z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -  zwane  dalej  „RODO”.

 • Skąd uzyskaliśmy i jakie mamy dane osobowe?

Wszelkie dane posiadamy od Klienta, który w momencie zakupu podaje swoje dane niezbędne do zrealizowania zakupu, czyli: imię i nazwisko odbiorcy (i/lub nazwę firmy), adres doręczenia, numer telefonu, adres e-mail.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wykonania Umowy Sprzedaży (realizacji zleconego zamówienia). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy z  Administratorem  skutkuje  brakiem  możliwości  zawarcia  tejże  umowy.

 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność wykonania umowy (realizacji zleconego zamówienia), której Sklep jest stroną. Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji, lub składaniu zamówień (zawieraniu Umowy Sprzedaży), a także w związku z obsługą reklamacji Klienta.

 

 • W pozostałych celach dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:
dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów);
 
 • W jakim celu wykorzystujemy dane?

Głównym celem przetwarzania danych przez Administratora jest obowiązek wywiązania się z Umowy zawartej z Klientem (realizacja złożonego przez Klienta zamówienia), a także obsługa reklamacji, kontaktowanie się z Klientem w celu związanym z obsługą zamówienia. Dopuszczalna jest również organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klient może wziąć udział. Ponadto Administrator zobligowany jest do przetwarzania danych osobowych w celach rachunkowych i podatkowych.

 • Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniane są partnerom, którzy niezbędni są do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, a w szczególności: przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień, zewnętrzne wsparcie techniczne pomagające sprawnie prowadzić Sklep, dostawcy usług hostingu, usług teleinformatycznych, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą w Sklepie, serwisanci oprogramowania, firmy pomocne w kampaniach marketingowych, dostawcy usług prawnych, biura rachunkowe, organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 
 • Przez jaki okres będziemy przechowywać dane?

Dane będą przetwarzane przez czas realizacji Umowy, jak i po jej zakończeniu w celach:

wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych wynikających z przepisów prawa, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;

zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy, lub do momentu wycofania zgody przez Klienta;
 
 • Czy stosujemy profilowanie w Sklepie?

Administrator może korzystać w Sklepie z profilowania do celów marketingowych. Profilowanie  w  Sklepie  polega na  automatycznej  analizie zachowania Klienta  podczas korzystania ze Sklepu  (np. analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w  Sklepi, poprzez dodanie konkretnego przedmiotu do koszyka, czy przeglądanie strony konkretnego produktu  w  Sklepie.

 • Przysługujące prawa.

Klient ma prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
 • Pliki „cookies”.

Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia osoby przeglądającej stronę (komputer, tablet czy telefon). Przechowuje się w nim informacje, których Sklep może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez osobę przeglądającą stronę i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Sklepu, a także dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby przeglądającej stronę.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu w następujących celach:

 1. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 2. zapamiętywania  danych   wypełnianych przez Klienta podczas składania Zamówienia,  ankiet  lub  danych  logowania  do  Sklepu;
 3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu oraz badania cech zachowania odwiedzających Sklep poprzez anonimową analizę ich działań (np. słowa kluczowe) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań;
 4. większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies, każdy ma  możliwość określenia warunków korzystania z nich za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość  zapisywania  plików  Cookies  –  w  tym  ostatnim  wypadku  jednak  może  to  mieć  wpływ  na  niektóre funkcjonalności Sklepu;
 5. ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep– zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia  przeglądarki  internetowej.  W  braku  wyrażenia  takiej  zgody  należy  odpowiednio  zmienić  ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies;
 6. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie nie są szkodliwe ani dla osoby przeglądającej stronę Sklepu, ani dla urządzenia końcowego (np. komputer) wykorzystywanego przez tą osobę. W Sklepie używane są pliki cookies, które pozostają zapisane na urządzeniu końcowym (np. komputerze) osoby przeglądającej stronę do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz stałe, które pozostają na urządzeniu osoby przeglądającej stronę Sklepu przez czas, który określony jest w parametrach plików cookies, ewentualnie  do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

  Osoba przeglądająca stronę Sklepu może sprzeciwić się działaniom Administratora podejmowanym w wyżej opisanym celu. W przypadku wyrażenia zgody przez osobę przeglądającą stronę Sklepu, w tym na prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizację dedykowanych reklam, ofert lub promocji (rabatów) dostosowanych do jej preferencji, może ona zostać w dowolnym momencie wycofana,  Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   

   


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl